Publikationer
Ordo Vulpes Vulpes olika institutioner producerar löpande material av olika karaktär. Vissa dokument eller artefakter är dock enbart avsedda för Stödföreningen. Till höger listas alla de publikationer som är offentliga samt de som endast är tillgängliga för organisationens stödförening och producerats sedan 2010. För äldre material kontakta organet för externa relationer.

Samtliga publikationer är kategoriserade enligt följande:

Institution
Avdelning
Sektion
Benämning

Därefter anges författare och titel.

För mer information om Ordo Vulpes Vulpes institutioner och organisatioriska karaktär se fliken information.

Istitutionen för teckenproduktion
Reflektioner 1* (avd. f. kvk. jan 2010)
Frukt och Grönt (avd. f. kvk. feb 2010)
Knapp/logo button (avd. f. kvk. feb 2010)
Estetisk Rensning* (avd. f. kvk. jun 2010)
Meningingslös diptyk (avd. f. kvk. jun 2010)

* = tillgänglig online, klicka på texten

Institutionen för kartläggning

* = tillgänglig online, klicka på texten

Institutionen för verklighetsproduktion

* = tillgänglig online, klicka på texten