7/6 2010
Ordo Vulpes Vulpes invigde sin nya lokal den 2/5. I anslutning till detta anordnades en utställning. Lokalen kommer fungera dels som ateljé och som sammanträdeslokal. Vi kommer även kunna anordna minder föreläsningar och utställningar framöver. Ett antal av organisationens stödmedlemmar dök upp på vernissagefesten och några nya medlemmar erhöll sin medlemsknapp och sitt medlemsintyg.

nya medlemmar
Martin Frid välkomnar två nya medlemmar i stödföreningen.

14/6 Ny Publikation
Meningingslös diptyk

7/6 Ny publikation
"Estetisk Rensning"

Här finns några tips på Ordo Vulpes Vulpes stödmedlemmar som är verksamma innom kulturområdet:

Johan Dahlroth
Ola Ekström
Claes Fahlgren
Niclas Fasth
Martin Frid
Mattias Frisk
Andreas Glad
Mattias Gustafsson
Mikael Hammarberg
Cecilia Hugo