English
The history of Ordo Vulpes Vulpes is lost in shadows, for the organization dwelled in the dark until recently. As the organization gathered armigers, its influence could be noticed in various fields. First and foremost Ordo Vulpes Vulpes is concerned with cultural production, but the organization also takes part in political and ethical issues. In addition Ordo Vulpes Vulpes performs rituals of religious character. The sign of Ordo Vulpes Vulpes reveals two foxes biting each others tails, thus forming a circle.

Svenska
Ordo Vulpes Vulpes historia är höljd i skuggor då organisationen tills nyligen verkat i det fördolda. Organisationen har nu gått in i sin andra fas med nyrekrytering i den inre cirkeln och en direkt utåtriktad verksamhet med en utökad rekrytering av stödmedlemmar via bland annat sociala medier. Ordo Vulpes Vulpes verksamhet rör sig främst i fältet för kulturell produktion men tar i viss mån även del i politiska och etiska företeelser. Organisationen utöver även ritualer av religiös karaktär. Organisationens tecken består av två rävar som biter varandra i svansen och på så sätt formar en cirkel.

Historik
Ordo Vulpes Vulpes uppkom i Mjölby i början av 2000-talet men den utåtriktade verksamheten, åtminstone med organisationen som tydlig avsändare, har sedan dess varit nästintill obefintlig. I januari 2010 inleddes dock en direkt utåtriktad verksamhet med en utökad rekrytering av stödmedlemmar via bland annat sociala medier.  Ordo Vulpes Vulpes har även börjat utöka den inre cirkeln.

Övergripande struktur
Organisationen består av en inre verksam krets och en yttre stödförening med viss insyn i den inre kretsen som består av ett mindre antal medlemmar. Organisationen har uppdelningar i form av geografiska sektioner gemensamt för dessa är ett antal övergripande verksamhetsområden. Kommunikation såsom presskontakt och information sker genom ett organ för externa kommunikationer.

Verksamhetsområden
Ordo Vulpes Vulpes verksamhetsområde är inte tydligt avgränsat men rör sig främst inom området kulturproduktion.
Organisationens verksamhetsområden är dock uppdelade i tre huvudområden: Institutionen för teckenproduktion, Institutionen för kartläggning och Institutionen för verklighetsproduktion. Gränserna mellan dessa fält är inte definitiva då organisationen ofta arbetar med grepp av tvärinstitutionell karaktär.

Institutionen för teckenproduktion
är uppdelad i tre stycken underavdelningar: Avdelningen för konst och visuell kommunikation, Avdelningen för ljud, musik och audiovisuell kommunikation och Avdelningen för litteratur. Benämningen teckenproduktions ursprung står att finna i den semiotiska teorin där man betraktar vår förståelse för vår omgivning utifrån meningsskapande tecken.

Institutionen för kartläggning
består i dagsläget endast av Avdelningen för forskning, upptäcktsresande och vetenskapliga expeditioner. Här publiceras främst reseskildringar samt artiklar av akademisk karaktär.

Institutionen för verklighetsproduktion
är att betrakta som organisationens samhällsdebatterande del och består av Avdelning för religion, ritual och myt, Avdelning för etik och moral och Avdelning för ideologi och politik.

Ordo Vulpes Vulpes organisation